"Περικαλλείς απόψεις" Η Καστροπολιτεία της Μυτιλήνης με τη ματιά της ΦΕΜ

Η ΦΕΜ  στα πλαίσια της εκδήλωσης "Η Ευρώπη στη περιφέρειά μου - ΛΕΣΒΟΣ 2018" που διοργάνωσε  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πραγματοποίησε έκθεση των μελών της με θέμα την Καστροπολιτεία της Μυτιλήνης


Παραπάνω  οι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετείχα στην έκθεση.

Οι φωτογραφίες των μελών αποτέλεσαν το υλικό για το ημερολόγιο του 2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
(Για να δείτε to ημερολόγιο  πατήστε στο  download).

Download

Top