Κοιτάξτε. Παρατηρήστε. Σκεφτείτε.
AUGUST SANDER (1876-1964)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Top