φωτογραφίες μου στην εφημερίδα "Ηχώ των Δημοπρασιών".

  
Ευχαριστώ την ημερήσια οικονομική εφημερίδα "Ηχώ των Δημοπρασιών" για τη δημοσίευση  φωτογραφιών μου στο φύλλο της 20ης Φεβρουαρίου 2019. 

Top